İş Makinesi Tescil İşlemleri

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri uyarınca iş makinelerinin tescillerinin yapılması gerekmektedir.

Söz konusu yasa gereğince, iş makineleri sahipleri, makinelerini en geç üç ay içinde Sanayi – Ticaret veya Ticaret ve Sanayi odalarına tescil ettirmeleri gerekmektedir.

Müracaat sırasında aşağıdaki belgelerle odamıza tescil için talepte bulunan iş makineleri sahiplerinin belgeleri aynı gün verilmektedir.

İş Makinesi Tescili Sırasında İstenen Belgeler:

  • Dilekçe,
  • Sahiplik Belgesi (iş makinesinin gümrük beyannamesi ve noter satış senedi)
  • Vergi dairesine yatırılmış Harç Makbuzu (harç tutarı her yılın ocak ayında değişmektedir)
  • Araçla ilgili, bilgi veren broşür, prospektüs gibi dokümanlar
  • Sahiplik Belgesi eğer noter satış senedi ile sağlanmışsa ve İş makinesinin tescili Balıkesir Sanayi Odası dışında başka bir oda tarafından yapılmışsa, bu oda tarafından iş makinesinin yeni sahibine verilen, ihtiyari tedbir, haciz olup olmadığına dair belge.

Firma yukarıdaki belgeler ile odaya müracaat ettikten sonra talebi incelenir. Oda veznesine İş makinesi tescil ücretini yatırdıktan sonra işlemi tamamlanır.

Ayrıca plaka için iş makinesi sahibi, tarafımızdan düzenlenen bir belge ile Şoförler cemiyetine müracaat ettiği an yeni plakasını da almaktadır. Bunun içinde ayrıca şoförler odasına bir plaka ücreti ödenmektedir.