İş Makinesi Tescil İşlemleri

İş Makinesi Nedir?

TOBB tarafından hazırlanan İş Makinelerinin Tescili İle İlgili Esaslarda, İş makinesi; Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçları olarak tanımlanmıştır.

Tescil Zorunluluğu

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri uyarınca iş makinelerinin tescillerinin yapılması gerekmektedir.Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılan iş makinelerinin sahipleri iş makinalarını Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre odalara tescil ettirmek ve tescil belgesi almak zorundadır. Söz konusu yasa gereğince, iş makineleri sahipleri, makinelerini en geç üç ay içinde Sanayi – Ticaret veya Ticaret ve Sanayi odalarına tescil ettirmeleri gerekmektedir.

İş Makinesi Tescil İşlemi İçin İstenen Belgeler

  • Dilekçe (Aşağıda Matbu Olarak Belirtilen)
  • Sahiplik Belgesi (Sıfır İse Fatura aslı, garanti belgesi aslı, teknik belge asılları ve diğer evraklar,Yurtdışı alımlarda; Gümrük Beyannamesi, Gümrük Vergisinin ödendiğine dair makbuz, fatura aslı ve diğer evraklar, İkinci El Alımlarda Noter Satış sözleşmesinin aslı, daha önce çıkarılan tescil belgesinin aslı ve diğer evraklar) 
  • Eski Ruhsatın Aslı (Sıfır Makinalar Hariç)
  • İmza Sirküleri Fotokopisi
  • Tescil Belgesi Çıkarılacak Kişiye Ait Kimlik Fotokopisi
  • İş Makinası Sıfır ise Fikir Verecek Teknik Belge ve Fotoğraf
  • Şahıslara Ait Araç Tescillerinde E-Devlet Üzerinden alınmış İkametgah
Tescil Ücreti ; Odamız Veznesine 2500 TL Yatırılacaktır.

Şahıslar İçin İş Makinası Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız

Ayrıca plaka için iş makinesi sahibi, tarafımızdan düzenlenen bir belge ile Şoförler cemiyetine müracaat ettiği an yeni plakasını da almaktadır. Bunun içinde ayrıca şoförler odasına bir plaka ücreti ödenmektedir.