Kapasite Raporu

Kapasite Raporu İçin Gerekli Belgeler

Kapasite raporunun düzenleneceği işyeri için firmalardan aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler talep edilir.

1-   Kapasite İstek Formu

      (Kapasite Raporu İstek Formu İçin Tıklayınız)

2-   Makina ve Teçhizat Fatura Fotokopisi veya mali müşavir onaylı demirbaş listesi

     (Mali Müşavir Onaylı Matbu Makine Tablosu İçin Tıklayınız)

3-   Son 2 Aya Ait SGK Hizmet Dökümü

4-   Vergi Levhası Fotokopisi

5-   Kira kontratı. (Bina veya Makineler Kiralık İse)

6-   Maden sektöründe iştigal eden firmalara ait ocak ve işletme ruhsatı örneği

7-   Var ise, TSE-ISO 14000 , Emisyon İzin Belgesi, Deşarj İzin belgesi fotokopileri

8-  TOBB Onay bedeli için 3750 TL TOBB Hesaplarına yatırıldığını gösterir dekont ile Odamız Kapasite Raporu Düzenleme Ücreti olan 5500 TL tutarın yatırıldığını gösteren dekont eklenmelidir

 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BANKA HESAPLARI (3750 TL)

 BALIKESİR SANAYİ ODASI BANKA HESAPLARI  (5500 TL)

Kapasite Raporunda Değişiklik Talebi İçin

Türkiye Odalar ve Borslar Birliği, Yönetim Kurulu'nun 30/12/2021 tarihli ve 59 sayılı kararları uyarınca; TOBB tarafından onaylanan kapasite raporlarında firmaların ilk değişiklik talebi ücretsiz olarak yapılacak olup, ikinci değişiklik talebinde bulunması halinde  kapasite raporu onay ücretinin %20'si oranında ücret alınması kararlaştırılmıştır.

Üye firmalarımızın kapasite raporunda ikinci bir değişiklik yapması halinde 750 TL'nin aşağıda belirtilen TOBB hesaplarından herhangi birine yatırılarak dekontun Odamıza iletilmesi önemle rica olunur.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BANKA HESAPLARI 

(Lütfen Dikkat! Sadece kapasite raporu değişiklik müracaatı yapıldığında 750 TL ücret Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Banka Hesaplarına yatırılacaktır)


Kapasite raporu nedir :

Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle firmanın Odamıza üye olması gerekir. Firmanız Odamıza üye değilse, Odamız Sicil Servisi ile irtibata geçerek kayıt işleminizi yaptırabilirsiniz.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç: 

Kapasite raporları; ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde kullanılmak amacıyla düzenlenirler.

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler :

 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi,
 • Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 • Muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde
 • İhalelerde,
 • Kredi teminlerinde,
 • KOSGEB destek başvurularında
 • Yurtdışı fuar katılım destek başvurularında
 • Vergi incelemelerinde
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen izin ve belge başvurularında
 • Kota tahsislerinde
 • Yerli Malı Belgesi müracaatında
 • Sanayi Veri Tabanının hazırlanmasında

Kapasite Raporu Düzenlenmesi

16/05/1975 tarih ve 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca bütün sınai işletmeler kapasitelerini tespit ettirmekle yükümlüdür.

Kapasite raporu düzenlenebilmesi için, işyerine ait binanın bulunması, işyerinde su ve elektrik enerjisinin mevcut, makine ve teçhizatın kurulu olması, kapasite raporuna konu işyerinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ettirilmesi ve Odamıza kayıt olması şarttır.