Mücbir Sebep Belgesi

Sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, tamamen dış etkenlerin eseri olan, aşılması, kaçınılması imkânsız bulunan, önceden tahmin edilemeyen ve genel bir davranış normunu veya borcun ifasını mutlak olarak imkânsız hale getiren nedenlerden dolayı ilgilinin talebi üzerine yapılacak veya eksperlere yaptırılacak inceleme sonucuna göre mücbir sebep belgesi verilir.

Mücbir sebep belgesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Oda muamelat yönetmeliğinin 26. maddesine göre düzenlenir. Söz konusu belge Belirli bir süre için ithal edilen; ancak süresi içinde ihraç edilemeyen malların yurtta kalış sürelerinin uzatılması için düzenlenen belgedir..

Müracaat için istenilen belgeler

  • Dilekçe ve Müracaat Formu
  • Gümrük Giriş Beyannamesi