Ekspertiz Raporları

5174 sayılı TOBB Kanununun Odaların Görevleri Başlıklı 12.Maddesi ve 26. Maddesi gereğince, Üyelerin ve kurumların taleplerine istinaden ithalat/ihracat, üretim/tüketim, makine vb. konularda, tespite ve belgelere dayalı olarak her türlü ekspertiz raporlarının tanzim edilmesidir.

Ekspertiz Raporunun tanzim edilebilmesi için Üyelerimizden, Odamız üyesi olmayan şahıs veya tüzel kişiliklerin, kamu kurum ve kuruluşların Odamıza ekspertiz konusunu da içerecek şekilde başvuru yapması gerekmektedir. Odamızca hazırlanacak Ekspertiz Raporu bedeli 5000 TL'dir.

Odamızca Alınmış Ekspertiz Raporları