Dahilde işlem İzin Belgesi Kapama

       T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi (D.İ.İ.B.) müracaatlarında kullanılmak üzere, ihraç edilmesi planlanan mamullerle ilgili olarak kapasite raporundaki bilgilerin karşılayamadığı durumlarda mamulün bünyesinde kullanılması planlanan ham ve yardımcı malzeme cinsleri ile kullanım miktarlarını belirleyen D.İ.İ.B. taahhüt kapatma işlemlerinde kullanılmak üzere belge kapsamında ithal edilen ham ve yardımcı malzemelerin, aynı belge kapsamında ihraç edilen ürünlerin imalatında kullanıldığının belgelenmesine yönelik ekspertiz raporlarıdır.

 Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

  1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
  2. D.İ.İ.B. fotokopisi
  3. D.İ.İ.B. kapsamında yapılan ithalatlara ait liste (Mali Müşavir ve Firma kaşe imzalı)
  4. D.İ.İ.B. kapsamında yapılan ihracatlara ait liste (Mali Müşavir ve Firma kaşe imzalı)
  5. Hammadde sarfiyat tablosu (Mali Müşavir ve Firma kaşe imzalı)
NOT: Firmanın Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ihracat taahhüt hesabının kapatılması sırasında ibraz edilmesi gereken ve Odamızca düzenlenen ekspertiz raporlarında, belge kapsamında ithal edilen malların yine belge kapsamında ihraç edilen mamüller bünyesinde kullanımına ilişkin tespitlerin doğru yapılabilmesi için; ekspertiz raporuna konu olan eşyadan alınacak numunenin veya numune alınması mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde yapılacak incelemenin belge süresi içerisinde yapılması esası benimsenmiştir.

Bu hususta Dahilde İşleme İzin Belgesi başvurusunda bulunan firmaların, ilgili belge kapsamındaki ihracatları hali hazırda devam ederken Odamıza başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Odamızca hazırlanacak Ekspertiz Raporu bedeli 5000 TL'dir.