Ekspertiz Raporu

Üyelerimizin ve kurumların taleplerine istinaden ithalat/ihracat, üretim/tüketim, makine vb. konularda, tespite ve belgelere dayalı olarak her türlü ekspertiz raporu tanzim edilir.

Ekspertiz Raporunun tanzim edilebilmesi için Üyelerimizin, Odamız üyesi olmayan şahıs veya tüzel kişiliklerin, kamu kurum ve kuruluşların Odamıza ekspertiz konusunu da içerecek şekilde başvuru yapması gerekmektedir. Odamızca hazırlanacak Ekspertiz Raporu bedeli 5000 TL'dir.