Fiili Sarfiyat Belgesi

Tahsise tabi ürünlerin, belirli bir döneme ait tüketim miktarlarının belirlenmesi amacıyla, talep edilen döneme ait fiili üretim ve tüketim miktarlarını gösteren ekspertiz raporlarıdır.

Firmanın bu belge için odaya yazılı müracaatta bulunması gerekmektedir. Firmanın yazılı müracaatında, son üç yılın envanter kayıtlarına göre üründe kullanmış olduğu hammadde miktarlarını belirtmesi gerekir. Ayrıca ürettiği ürünün adını da belirtecektir.

Yazılı talep üzerine, oda belirleyeceği iki eksper ve oda raportörü ile firmanın defter kayıtlarını inceler. Yazılı talebinde yer alan bilgilerin doğruluğu neticesinde Fiili sarfiyat belgesi düzenlenir.

Fiili sarfiyat belgesinin düzenlenebilmesi için firmanın kapasite raporu bulunması gerekir. Yoksa firma öncelikle kapasite raporunu tanzim ettirir. 

Belge olarak eksiksiz olan müracaatlar aynı gün içinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Fiili Sarfiyat Belgesi İçin Gerekli Evraklar

  1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
  2. Fiili Tüketim Belgesi (Yeminli Mali Müşavir onaylı)
Odamızca hazırlanacak Ekspertiz Raporu bedeli 5000 TL'dir.