Geçici İhracat Belgesi

  • Gümrük mevzuatı gereğince yurt dışına tamir, kalibrasyon veya herhangi bir işlem görmek için geçici olarak ihraç edilecek olan eşyalar ile Gümrük mevzuatı gereğince ithal edilmiş ancak istenilen evsafta olmaması veya bir başka nedenden dolayı mahrece iade edilecek olan eşyalara ilişkin olarak düzenlenen ekspertiz raporlarıdır.

 Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

  1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
  2. İthalata ilişkin gümrük beyannamesi fotokopisi (İthal edilmiş bir eşya ise)
  3. İthalata ilişkin fatura fotokopisi (İthal edilmiş bir eşya ise)
  4. İç piyasa alış fatura fotokopisi (iç piyasadan alınmış bir eşya ise)
  5. İhracat işlemine ilişkin fatura (Düzenlenmişse)

Odamızca hazırlanacak Ekspertiz Raporu bedeli 5000 TL'dir.