Geçici İthalat Belgesi

  • Gümrük mevzuatı gereğince gümrük idarelerince düzenlenen izin formları kapsamında geçici olarak ithal edilmesi talep edilen eşyalarla ilgili olarak geçici ithal nedeninin belirlenmesine yönelik hususlarla ilgili olarak düzenlenen
  • İzin formları kapsamında geçici olarak ithal edilmiş eşyaların süresi içerisinde yurtdışı edilememesi durumunda ilgili gümrük müdürlüğüne yapılacak olan süre uzatımı talebinde kullanılmak üzere düzenlenen
  • İzin formları kapsamında geçici olarak ithal edilmiş olan eşyaların geçici  ithaline esas olan işlemlerin (tamir edilme, işlem görme, montaj, yeni üründe girdi olarak kullanma vb.) sonuçlanmasına müteakip söz konusu işlemlerin yapıldığını belirten ekspertiz raporlarıdır.

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

  1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
  2. Geçici ithalata esas olan ve gümrük idarelerince düzenlenen İzin Formu fotokopisi
  3. İthalata ilişkin gümrük beyannamesi fotokopisi
  4. İthalata ilişkin fatura fotokopisi
  5. İhracat  işlemine ilişkin fatura

Odamızca hazırlanacak Ekspertiz Raporu bedeli 5000 TL'dir.