Su İhtiyaç Belgesi

İşyerlerinde kuyu açma izni alınabilmesi için D.S.İ.’ne yapılacak müracaatta kullanılmak üzere fabrikaların su ihtiyaç miktarını belirleyen ekspertiz raporlarıdır.

 Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

  1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
  2. Yeni yapılacak fabrika için arsa tapusu
  3. Tesisin kurulması halinde tesiste yar alacak makine tesisat listesi ve çalışan sayısı
  4. Firma tarafından hesaplanmış su sarfiyatı miktarı.

Odamızca hazırlanacak Ekspertiz Raporu bedeli 5000 TL'dir.