16- Ulaşım-Mobilya-Diğer Makine Sanayi Fire-Zayiat-Randıman Oranları