7- Yem-İçecek ve Tütün Sanayi Fire-Zayiat-Randıman Oranları