Hakem ve Bilirkişi Raporları

Bilindiği üzere 5174 sayılı kanunda Odalara çeşitli konularda Hakem ve Bilirkişilik yapma görevi verilmektedir.

Odalar bu görevlerini Oda Meclislerince onaylı “Hakem ve Bilirkişi Listesi”nde yer alan çeşitli meslek dallarındaki bilirkişileri vasıtası ile yapmaktadırlar.

Çeşitli mesleki konularda üyelerimizin kendi aralarında veya resmi kurumlarla doğabilecek anlaşmazlıklarında üye veya kurumların talebi halinde mevcut sorunla ilgili teamüller çerçevesinde bilirkişilik hizmetleri ve raporları verilmektedir.

Bazı Bilirkişi Raporu örnekleri
    • Firmaların arsa, bina ve makinelerinin değerinin tespiti Bozulmuş ve atılacak hale gelmiş veya değeri azalmış emtialara ait durum tespitleri
    • Bazı meslek dallarındaki teamüllerin tespiti (örneğin domates alımlarının münhasıran temmuz ve ekim aylarında mı, yoksa tüm yıl içerisinde mi olacağı gibi hususların tespiti)
    • Kullanılmış makinelerin ithalatında getirilen yas sınırlamaları nedeniyle gümrük mevzuatı gereği

Odamızdan yaş tespitine ilişkin bilirkişi raporları yapılmaktadır.