Kurumsal

Image

Tarihçe
Kurumsal


Odamız 1954 yılında Sanayi Bakanlığının özel izniyle, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli ve Balikesir illerini kapsayarak kurulan "Ege Bölgesi Sanayi Odası" (EBSO) nın bir şubesi olarak kurulmuştur.
Image

Vizyon
Kurumsal


Image

Misyon
Kurumsal


Image

Kalite ve Hizmet Politikalarımız
Kurumsal


Image

Yönetim Kurulu
Kurumsal


Image

Oda Meclisi
Kurumsal


Image

TOBB Delegeleri
Kurumsal


Image

Disiplin Kurulu
Kurumsal


01.06.2004 sayılı. 25479 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanununun 22. Maddesinde; “Oda disiplin kurulunun görevleri şunlardır: a) Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek, b) Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek” şeklinde belirlenmiştir.
Image

Organizasyon Yapısı
Kurumsal


Image

BSO Logo Kullanımları
Kurumsal


Image

Banka Hesap Bilgileri
Kurumsal


Balıkesir Sanayi Odası hesap numaraları aşağıda dikkatinize sunulmuştur.
Image

Gizlilik ve Hukuki Şartlar
Kurumsal


Image

Meslek Komiteleri
Kurumsal


Image

Genç Girişimciler İl İcra Kurulu
Kurumsal


Image

Stratejik Plan
Kurumsal


Stratejik plan için Tıklayınız.

Image

KVKK Aydınlatma Metni
Kurumsal