Kalite ve Hizmet Politikamız

Balıkesir Sanayi Odası, kanun ve ilgili mevzuat ile kendisine verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde üye taleplerini ve beklentilerini eksiksiz, doğru ve zamanında; tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamayı amaçlar.

Öncelikle topluma ve üyelerimize yönelik verdiğimiz hizmetlerde, ekonomik ve sosyal ilişkilerden doğacak muhtemel problemleri düzeltmek, üyelerimizin menfaatlerini gözetmek, sınaî-ticari potansiyelini arttırmak amacıyla daha etkin ve hızlı çalışmaktır.

Üyelerinin memnuniyetini ön planda tutan Balıkesir Sanayi Odamız, üyelerinden gelen yeni istek ve dilekleri de dikkate alarak, günün ekonomik, sosyal koşullarına uygun ekipmanı bulundurarak sistemi ön plana çıkarmak, personelinin toplam kalite bilincini geliştirerek, aksaklıkları düzeltmek ve doğan taleplerle ilgili üyelerimize ve personelimize yönelik eğitimler düzenleyerek, sürekli gelişimini sağlamaktır.

Haberler, basın duyuruları ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun. E-bülten listemize kaydolun.