Vizyon

İlimizin ve bulunduğu bölgemizin ekonomik kalkınmasında öncü olan, sanayinin her alanında üyelerinin yerelde ve ulusalda rekabet güçlerinin arttırılması noktasında üyelerine rehberlik eden, faaliyetlerinde gelişimi ve değişimi hedefleyen öncü bir oda olmaktır.