Disiplin Kurulu

01.06.2004 sayılı. 25479 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanununun 22. Maddesinde; “Oda disiplin kurulunun görevleri şunlardır: a) Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek, b) Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek” şeklinde belirlenmiştir.


Ahmet Sırrı Yırcalı

Disiplin Kurulu Üyesi


Mehmet Serdar Albayrak

Disiplin Kurulu Üyesi


Rıdvan Herdan

Disiplin Kurulu Üyesi


Halil Aköz

Disiplin Kurulu Üyesi


Serdar Döşemen

Disiplin Kurulu Üyesi


Ahmet Selim Kantarcı

Disiplin Kurulu Üyesi