Meslek Komiteleri

9- Ağaç-Kağıt-Basım Sanayi Meslek Komitesi
İSMAİL CUMHUR TABANLI

BaşkanKAHRAMAN İLKDOĞMUŞ

Başkan Yardımcısı


ORAL DEMİRCAN

Üye


FERUDUN ÇELİK

Üye


ABDULLAH KÖSE

Üye