Gerekli Belgeler

Gerçek Kişiler İçin
Üyelik Müracaat Belgeleri

 • Kayıt Beyannamesi   (Form İçin Tıklayınız)
 • Sınıf Tespit Raporu   (Form İçin Tıklayınız) 
 • Firma kurulusu ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesi
 • İmza sirküleri (Noter'den onaylı veya aslı)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • İkametgah (E-Devlet Üzerinden Alınabilir)
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Son iki aylık SGK Hizmet Dökümü
 • Maden sektöründe iştigal eden firmalara ait  ocak ve işletme ruhsatı örneği
 • Makina ve Techizat Fatura Fotokopisi veya örneği sunulan mali müşavir onaylı demirbaş listesi (Mali Müşavir Onaylı Demirbaş Listesi Örneği)
 • İmalat yapılan işyerinin mülk tapusu veya kira kontratı
 • Balıkesir İl Sınırları içerisinde başka bir Odaya Üyeliği var ise Oda Kayıt Belgesi (Belgenin işlemin yapıldığı tarihli olması gerekmektedir.)

 

Tüzel Kişiler İçin
Üyelik Müracaat Belgeleri

 • Şirketler İçin Kayıt Beyannamesi Formu
  (Form İçin Tıklayınız)
 • Şirketler İçin Sınıf Tespit Raporu Formu
  (Form İçin Tıklayınız)
 • Firma kurulusu ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesi
 • Temsil ve ilzama yetkililerin;
   a. İmza sirküleri (Noter tasdikli)
   b. Nüfus Cüzdan Fotokopileri
   c.  1 adet vesikalık fotoğraf
   d. İkametgah
 • Makina ve Techizat Fatura Fotokopisi veya örneği sunulan mali müşavir onaylı demirbaş listesi (Mali Müşavir Onaylı Demirbaş Listesi Örneği)
 • İmalat yapılan işyerinin mülk tapusu veya  kira kontratı
 • Maden sektöründe iştigal eden firmalara ait ocak ve işletme ruhsatı örneği
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Çalışanların son iki aylık SGK hizmet dökümleri
 • Balıkesir İl Sınırları içerisinde başka bir Odaya Üyeliği var ise Oda Kayıt Belgesi (Belgenin işlemin yapıldığı tarihli olması gerekmektedir.)


Firmanın kayıt aşamasında Kapasite Raporu talep etmesi halinde kayıt evraklarına ek olarak
KAPASİTE RAPORU İSTEK FORMUNU (Form İçin Tıklayınız)
doldurması ve firma yetkililerine kaşe ve imza ettirmesi gerekmektedir.